خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت کربن سیمرغ

نهایت توان خود را درشرکت  کربن سیمرغ  به کار گرفته ایم تا با استفاده از پسماند  پالایشگاههای روغن ، قطران و پتروشیمی به عنوان خوراک ، دوده مورد نیاز صنعت تایر و قطعه سازی کشور را با کیفیت  مطلوب  و منطبق با استانداردهای ملی و بین المللی تولید نمائیم.

در  این مسیر  ،سیستم  مدیریت یکپارچه  مبتنی بر استانداردهای   ISO 9001-2015 و ISO 14001-2015   را  بعنوان   چارچوبی برای تعیین اهداف  خود که متناسب با مقاصدومحیط سازمان می باشد  برگزیده و بر مبنای آن ، رعایت حقوق کلیه ذینفعان  ،برآوردن کلیه الزامات کاربردی و قوانین ملی و بین المللی   مرتبط با فعالیت های کاری شرکت و  حفاظت از محیط زیست را از مهمترین تعهدات خود  تعریف کرده و با  تامین منابع موردنیاز ،  دستیابی به اهداف زیر را  مد نظر قرار داده ایم :

  1. ارتقای مستمر کیفیت محصول
  2. افزایش سطح رضایت مشتریان
  3. ارتقای سطح بهره وری
  4. ارتقای سهم بازار شرکت
  5. توانمندسازی منابع انسانی
  6. کنترل وکاهش مخاطرات ایمنی و بهداشتی محیط کار
  7. مدیریت و مصرف بهینه انرژی و منابع
  8. پیشگیری ، کاهش و کنترل آلاینده های زیست محیطی

اینجانب با اعتقاد به همراهی و  همدلی همکاران ،ضمن پیگیری و پایش مداوم  نتایج حاصل از عملکرد فرایند ها  ، فرصت ها و ریسک ها و  با جهت گیری   در راستای استراتژی های شرکت و با  درنظر گرفتن   الزامات مالی، عملیاتی و سازمانی ، تعهد  خود را به تداوم تفکر مبتنی بر بهبود مستمر  سیستم  مدیریت یکپارچه و تلاش  در راستای نیل به  اهداف و بازنگری مفاد این خط مشی به صورت سالیانه   اعلام  می نمایم.

مدیر عامل
هوشنگ زینالی