آقای مهندس سیدعلی آقازاده استاندار استان مرکزی به همراه آقای مهندس قمری فرماندار محلات و هیات همراه از خط تولید شرکت کربن سیمرغ بازدید کرده و در جریان روند فعالیتهای این شرکت قرار گرفت.

جناب آقای مهندس آقازاده پس از  بازدید از واحد تولیدی کربن سیمرغ محلات بیان کرد: این واحد دوده صنعتی مورد نیاز برای مصرف لاستیک را تولید می کند.
آقازاده اضافه کرد: چهار نوع واحد تولیدی دوده صنعتی در کشور داریم  و به دلیل اینکه خوراک این واحدها در داخل تولید می‌شود  نیاز به مصرف ارز نیست و سودآورنیز هستند.
وی  با اشاره به اینکه واحد تولیدی دوده در محلات 28 هزار تا ۳0 هزار تن دوده صنعتی در سال تولید می کند، افزود: ۳۷ تا ۳۸ درصد دوده صنعتی مورد نیاز لاستیک سازی در این واحد  تولید می‌شود.
استاندار استان مرکزی ادامه داد: مرحله دوم این واحد تولیدی با مشارکت سرمایه‌گذاران که بیشتر از صنایع لاستیک کشورهستند، احداث می‌شود.
آقازاده با بیان اینکه واحد تولید کننده دوده در محلات برای ۲۰۰ نفر فرصت اشتغال ایجاد کرده ، اظهار داشت: بهرهبرداری از مرحله دوم این واحد میزان اشتغال و ارزآوری را به ۲ برابر افزایش می دهد.