همزمان با شیوع و گسترش بیماری کرونا در سطح کشور، اقدامات پیشگیرانه و مراقبتی زیر جهت حفاظت از همکاران در برابر این بیماری در شرکت کربن سیمرغ در دستور کار قرار

گرفت :

 • حضور کارشناس بهداشت حرفه ای شرکت در دوره آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در محل مرکز بهداشت استان

 • برگزاری آموزش های حضوری جهت پرسنل در زمینه مواجهه با کرونا

 • مدیریت تردد و حضور پرسنل و کاهش مدت زمان حضور پرسنل عادیکار در کارخانه

 • بکارگیری قابلیت ثبت چهره پرسنل برای کنترل ورود و خروج به جای ثبت اثر انگشت

 • کنترل درجه دمای بدن پرسنل در حین ورود به کارخانه جهت غربالگری علائم بیماری کرونا

 • نصب بنر آموزشی با موضوع راه های پیشگیری از کرونا

 • تدوین و توزیع پمفلت آموزشی پیشگیری از کرونا

 • صدور اطلاعیه های بهداشتی در مورد آداب پیشگیری از کرونا

 • ضد عفونی روزانه کلیه سطوح تماس مشترک با استفاده از مواد ضدعفونی کننده

 • تشدید نظارت بر نظافت محل طبخ و سرو غذا ، ضدعفونی کلیه تجهیزات غذاخوری و تغییر منوی غذایی برای کاهش ریسک استفاده از دست آلوده

 • افزایش بازه زمانی سرو غذا و تعیین برنامه زمانی جهت مراجعه به غذا خوری به تفکیک واحد ها در جهت پیشگیری از ازدحام جمعیت

 • صدور اجازه مرخصی استعلاجی غیر حضوری جهت پرسنل مشکوک به علائم تنفسی