شرکت کربن سیمرغ در رقابت با 470 واحد صنعتی استان مرکزی که در مرحله ارزیابی بر اساس شاخص های موردنظر وزارت صنعت ، معدن و تجارت حاضر شدند ، موفق به کسب عنوان واحد نمونه صنعتی در سال 98 گردید.

میزان صادرات غیرنفتی ، نوسازی و بهسازی تجهیزات و عوامل تولید و پیشرفت های مالی بر اساس اظهارنامه های مالیاتی از مهمترین شاخص هایی بودند که در این دوره از فرآیند انتخاب واحد نمونه صنعتی مورد توجه قرار گرفته و ارزیابی شدند.

مراسم تقدیر از واحدهای برگزیده صنعت استان مرکزی ، در تاریخ 26 تیرماه سال جاری در محل هتل امیرکبیر اراک و با حضور دکتر قبادیان ، معاون آموزش، پژوهش و فن آوری وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، استاندار استان مرکزی ، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و سایر مسئولان استان مرکزی برگزار شد و جناب آقای مهندس زینالی ، مدیر عامل شرکت کربن سیمرغ ، با حضور در مراسم ، تندیس واحد نمونه صنعتی و لوح تقدیر را دریافت نمود.